BIDV hỗ trợ doanh nghiệp có phụ nữ làm chủ bị ảnh hưởng bởi COVID-19

Ngày đăng: 13/03/2021 05:01 PM

  BIDV hỗ trợ doanh nghiệp có phụ nữ làm chủ bị ảnh hưởng bởi COVID-19

  Các khoản vay được cơ cấu thời hạn trả nợ từ 6 tháng trở lên, kỳ hạn tổng thể của khoản vay được gia hạn thêm ít nhất 6 tháng. Ngoài ra, còn được hỗ trợ 6 tháng tiền lãi, tối đa 10.000 USD/khách hàng.

  Với mục tiêu tạo điều kiện để doanh nghiệp nhỏ và vừa do phụ nữ làm chủ phục hồi và phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh do tác động của COVID-19, Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) ra mắt chương trình tài chính toàn diện giảm thiểu tác động của đại dịch COVID-19 tới doanh nghiệp nhỏ và vừa do phụ nữ làm chủ từ nguồn tài trợ của ADB.

   

  Cụ thể, các khoản vay của khách hàng được cơ cấu thời hạn trả nợ từ 6 tháng trở lên, kỳ hạn tổng thể của khoản vay được gia hạn thêm ít nhất 6 tháng. Khách hàng còn được hỗ trợ 6 tháng tiền lãi, tối đa 10.000 USD/khách hàng đối với các khoản vay cơ cấu có gốc và lãi phát sinh kể từ ngày thời điểm Việt Nam công bố dịch (23/1/2020), đồng thời được BIDV miễn phí phạt cơ cấu, các loại phí liên quan đến cơ cấu nợ.

   

  Nguồn hỗ trợ của chương trình được triển khai theo Hiệp định viện trợ không hoàn lại trị giá 5 triệu USD - trích từ Quỹ Sáng kiến tài chính dành cho nữ doanh nhân do ADB ủy thác quản lý.

   

  Ngoài ra, để tạo đòn bẩy kinh doanh cho các khách hàng doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ mới, BIDV giới thiệu chương trình tài chính toàn diện với chính sách lãi suất tín dụng ngắn hạn, trung dài hạn và phí dịch vụ ưu đãi. Theo đó, khách hàng doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ đủ điều kiện sẽ được hưởng lãi suất cho vay năm đầu tiên tối đa 7,5%/năm cùng các ưu đãi lớn hấp dẫn như miễn/giảm phí dịch vụ tài khoản thanh toán, dịch vụ thanh toán quản lý dòng tiền, dịch vụ tài trợ thương mại/bảo lãnh, dịch vụ ngân hàng điện tử.

   

  Bên cạnh các quyền lợi nêu trên, khách hàng doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ sẽ được tham gia chương trình tư vấn kinh doanh chuyên biệt từ các chuyên gia hàng đầu. Qua đó, các nữ doanh nhân sẽ được nâng cao kiến thức hoạt động kinh doanh, đào tạo, hướng dẫn lập kế hoạch kinh doanh, quản lý tài chính, phân tích tài chính, dòng tiền của dự án, đồng thời cập nhật các sản phẩm dịch vụ mới, các cơ chế ưu đãi để gia tăng hiệu quả hoạt động kinh doanh.

  Chia sẻ:
  Bài viết khác:
  Hotline
  Hotline
  0